ความรู้ ของไหว้วันตรุษจีน

วันตรุษจีน หรือ วันปีใหม่จีน คนเชื้อสายจีนจะจัดอาหารจำนวนมากเพื่อเซ่นไหว้เจ้า

ของไหว้วันตรุษจีน (CR: hiclasssociety)

คนหนุ่มสาวเชื้อสายจีนรุ่นหลังๆ ส่วนมากมักจะไม่เข้าใจความหมายที่ประกอบเป็นอาหารเซ่นไหว้ วันนี้จะนำเสนอความรู้ ของไหว้วันตรุษจีน หลักๆ ที่ขาดไม่ได้ (ภาษาที่เราเลือกใช้อธิบายชื่อต่างๆ จะเป็นแบบภาษาจีนแต้จิ๋วเนื่องจากในประเทศไทยคนจีนส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนแต้จิ๋ว)

**หลักการพื้นฐาน**:

ของไหว้วันตรุษจีน นั้นจะแบ่งเป็น 3 จำพวก (ไม่รวมเครื่องดื่มที่จะเป็นอะไรก็ได้นะ) คือ:

1) จำพวกเนื้อสัตว์

2) จำพวกของหวาน และ

3) จำพวกผลไม้

ซึ่งผู้ไหว้ต้องไหว้ทั้ง 3 จำพวก โดยผู้ไหว้จะสามารถเลือกจำนวนของไหว้ในแต่ละจำพวกได้ 2 แบบ (ชุด) นั้นคือ ชุดแบบมีของไหว้ 3 อย่าง หรือ 5 อย่าง แต่ห้ามมีชุด 4 อย่างโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นอัปมงคล เพราะอ่านออกเสียงเป็นจีนแบบแต้จิ๋วว่า “สี่” (เหมือนภาษาไทยนั้นแหละ) ซึ่งเสี่ยงคล้ายกับการออกเสียงคำว่า “ซี่” ที่แปลว่า ตาย ในแบบจีนแต้จิ๋ว

ต่อจากนี้จะเป็นการอธิบายอาหารในแต่ละจำพวก ความเชื่อ และ ข้อห้ามต่างๆ ว่ามีอะไรบ้าง

1) ของไหว้วันตรุษจีน จำพวกเนื้อสัตว์มีดังนี้:

ของไหว้วันตรุษจีนจำพวกเนื้อสัตว์ (CR: chinesehoro)

 • ชุดซาแซ (ชุดเนื้อสัตว์ 3 อย่าง)
  • ชุดซาแซ ถือเป็นชุดประหยัด ชุดนี้ประกอบด้วยสัตว์ 3 ชนิด ที่นิยมและมีเกือบทุกที่ คือ เป็ด ไก่ อย่างที่สามอาจจะเป็น หมู หรือ  ปลา หรือ ปลาหมึก (ปลาหมึกแห้งก็ได้) เคยเห็นบางบ้านที่ไม่อยากไปแย่งซื้อเป็ดไก่ที่อัพราคาจนแพงเวอร์ พวกเขาก็ใช้ ไข่เป็ด ไข่ไก่  มาแทน เป็ดกับไก่ น่าสนใจมาก ผสมอะไรก็ได้ให้ได้ ครบ 3 อย่าง
 • ชุดโหงวแซ (ชุดเนื้อสัตว์ 5 อย่าง)
  • ชุดโหงวแซ ถือเป็นชุดหรูหน่อย ชุดนี้ประกอบด้วยสัตว์ 5 ชนิด ที่นิยม คือ ห่าน เป็ด ไก่ หมู ปลา หรือ เป็ด ไก่ หมู ปลา ปลาหมึก หรือ เป๋าฮื้อ

*ความเชื่อของอาหารจำพวกเนื้อสัตว์*

 • ไม่นิยมไหว้ ด้วยกุ้ง เพราะในภาษาแต้จิ๋ว กุ้งเรียกว่า “แฮ้” ซึ่งไปพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่า “อิดโรย” อันไม่เป็นมงคล
 • เป็ดไก่ ต้องเป็นทั้งตัว ห้ามขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป และจะต้องมีเครื่องใน คือ ตับ หัวใจและกึ๋น ประกอบด้วยเสมอ
 • หมู จะต้องเป็นหมู มีหนังหมูติดอยู่
 • ปลา จะต้องเป็นปลาทั้งตัว ไม่ขอดเกล็ด ไม่ควักไส้ทิ้ง
 • เฉพาะของไหว้เจ้า จะต้องใช้สีแดงป้ายทาวางกระดาษแดงบนของไหว้ เพื่อความเป็นมงคล และนิยมใช้ยอดทับทิมปักไว้เพื่อความบริสุทธิ์

2) ของไหว้วันตรุษจีน จำพวกของหวาน:

ของไหว้วันตรุษจีนจำพวกของหวาน (CR: vcharkarn)

 • ชุดซาเปี้ย (ชุดของหวาน 3 อย่าง)
  • นำของหวานอะไรก็ได้ มาประกอบให้ครบ 3 อย่าง
 • ชุดโหงวเปี้ย (ชุดของหวาน 3 อย่าง)
  • นำของหวานอะไรก็ได้ มาประกอบให้ครบ 5 อย่าง

*ความเชื่อของอาหารจำพวกของหวาน*

 • ขนมเข่ง เรียกว่า ตีก้วย แทนครอบครัวรักกันหวานเหนียวแน่น
 • ขนมไข่ เรียกว่า หนึ่งก้วย ไข่คือบ่อเกิดแห่งการเกิดและเติบโต
 • ขนมถ้วยฟู เรียกว่า ฮวกก้วย แปลว่างอกงาม เฟื่องฟู
 • ขนมอี๊ (ขนมบัวลอย) อี๊ แปลว่ากลม คือแป้งข้าวเหนียว ใส่สีชมพู ปั้นเป็นก้อน กลมๆ ต้มกับน้ำตาล เพื่อชีวิตกลมเกลียว ง่ายราบรื่น
 • แปะก้วยเชื่อมน้ำตาล แทนความหมาย สุขภาพแข็งแรง

3) ของไหว้วันตรุษจีน จำพวกผลไม้:

ของไหว้วันตรุษจีนจำพวกผลไม้ (CR: neillangit)

 • ชุดซาก้วย (ชุดผลไม้ 3 อย่าง)
  • นิยมใช้ผลไม้ 3 อย่างที่มีความหมายมงคล
 • ชุดโหงวก้วย (ชุดผลไม้ 5 อย่าง)
  • นิยมใช้ผลไม้ 3 อย่างที่มีความหมายมงคล

*ความเชื่อของอาหารจำพวกผลไม้*

 • ส้ม เรียกว่า “ไต้กิก” แปลว่า โชคดี รวยๆ
 • องุ่น เรียกว่า “พู่ท้อ” แปลว่า งอกงาม
 • สับปะรด เรียกว่า “อั้งไล้” แปลว่า มีโชคมาหา
 • กล้วย มีความหมายถึง การมีลูกหลานสืบสกุล
 • แอปเปิล เรียกว่า “ผิ่งก้วย” แปลว่ามีสันติสุข
 • ส้มโอ เรียกว่า “ตั่วไต้กิก” ให้ความหมายว่า มหามงคล โชคดี
 • แก้วมังกร ให้ความหมายว่า ลูกแก้วมังกร
 • ลูกทับทิม ให้ความหมายว่า มีเพชรนิลจินดา
 • ลำไย “เหล่างั้ง” แปลว่า แก้วตามังกร
 • ท้อ ผลไม้สวรรค์ ให้ความหมายว่า ยาอายุวัฒนะ
 • ลูกพลับ ให้ความหมายว่า ความขยันหมั่นเพียร
 • ห้ามใช้มะม่วงไหว้โดยเด็ดขาด มะม่วงในภาษาจีนเรียกว่า “ส่วย” ซึ่งฟังคล้ายๆ “ซวย” ไม่เป็นมงคล
 • คนจีนในเมืองไทยบางคนไม่ไหว้ด้วยมังคุดเพราะเชื่อว่าคำว่า “คุด” ในมังคุดไม่เป็นมงคล เพราะ “คุด” มีความหมายว่าไม่งอกงาม
No Comments

Add a Comment

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor