นิสัย ทานยาก เลือกทาน เป็นเพราะยีน

นิสัย ทานยาก หรือ เลือกทาน ในเด็ก และ แม้กระทั้งในผู้ใหญ่ เป็นปัญหาที่น่าให้ความใส่ใจ (และน่ารำคาญด้วยในบางกรณี) เนื่องจาก นิสัย ทานยาก หรือ เลือกทาน โดยเฉพาะในเด็ก อาจทำให้ร่างกายเราไม่ได้รับสารอาหารที่ครบท่วน ซึ่งอาจทำให้ไม่โต สมองไม่พัฒนาอย่างปกติ ผอมเกินไป หรือ อ้วนเกินไป ได้

เลือกทาน (CR: parentdish)

เรามักจะคิดว่า นิสัย ทานยาก หรือ เลือกทาน นั้นอาจไม่มีเหตุผลอะไรเพราะความชอบทานอะไรนั้นเป็นนิสัยส่วนตัว หรือ เป็นเพราะการเลียงดูที่ไม่เหมือนกัน แต่นั้นอาจจะไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปแล้ว โดยผลการวิจัยจาก University of North Carolina at Chapel Hill ที่พบว่านิสัย ทานยาก หรือ เลือกทาน อาจเป็นผลมาจากยีนของเรา

ยีน (CR: topnews)

โดยการวิจัยใช้ฝาแฝดร้อยเกือบ 200 คู่ (เหตุที่ต้องใช้ฝาแฝดเนื่องจากฝาแฝดมียีนเหมือนกัน เพื่อจะได้วัดได้ว่าตกลงยีน หรือ สิ่งอื่นมีผลต่อนิสัยการกินกันแน่) โดยจะแบ่งฝาแฝดออกเป็น 3 กลุ่มช่วงอายุ  4-7 ปี (เด็กเล็ก) 8-11 ปี (เด็กโต) 12+ปี (ผู้ใหญ่) เพื่อจะดูพฤติกรรมการยอมทานอาหารใหม่ๆ ที่ตัวเองไม่คุ้นเคย

ผลที่ออกมาคือ:
 1. 4-7 ปี (เด็กเล็ก)
  • 72% ไม่ยอมทานอาหารใหม่
  • 28% ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม
 2. 8-11 ปี (เด็กโต)
  • 78% ไม่ยอมทานอาหารใหม่
  • 22% ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม
 3. 12+ปี (ผู้ใหญ่)
  • 69% ไม่ยอมทานอาหารใหม่
  • 31% ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่น่าสนใจจากผลที่ออกมาอีกอย่างที่ผู้วิจัยไม่ได้คาดมาก่อนคือถ้าพ่อแม่ของฝาแฝดเป็นคนอ้วน แล้วฝาแฝดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ยอมทานอาหารใหม่ก็จะคนอ้วนด้วยเช่นกัน

ผลงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากในการช่วยเหลือเด็กวัยกำลังโตที่มีนิสัย ทานยาก หรือ เลือกทาน เพราะว่าโดยปกติแล้วพ่อแม่อาจชอบบังคับให้เด็กทานอาหารที่ไม่อยากทาน ซึ่งมักจะทำให้เด็กยิ่งไม่อยากทานไปเลย แต่พอเรารู้ว่าเหตุที่เด็กไม่อยากทานเป็นเพราะยีน พ่อแม่จะสามารถเข้าใจนิสัยลูกตัวเองได้ดีขึ้น และ สามารถหาทางอื่นๆ เช่นให้กำลังใจ หรือ ใช้ทางอ่อมโดยการเป็นตัวอย่างที่ดีในการทานอาหารที่เด็กๆ ไม่ชอบอย่างอะเหร็ดอร่อยเพื่อให้เด็กเริ่มอยากลองทานด้วย แทนที่จะทำการบังคับแบบปกติที่เคยทำ

ทีนี้ถ้ามีใครมาว่าคุณว่านิสัยไม่ดีเพราะเป็นคน ทานยาก หรือ เลือกทาน คุณก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไว้ตอบกลับได้อย่างงดงามแล้วละ

หน้าผัก (CR: artandesignews)

แต่ก็นะ ยังไงๆ เราก็ควรพยายามทานอาหารให้ครบหมู่อยู่ดี ไม่ใช่ว่ามีข้ออ้างแล้วจะเลือกทานแต่ที่ชอบอย่างเดียว เพราะถึงแม้ว่ายีนอาจทำให้เราชอบทานแต่อาหารบ้างอย่าง แต่ก็อย่าลืมนะว่าอาหารที่เราชอบก็อาจไม่ดีต่อสุขภาพเราเสมอไปเช่นกัน

(Ref: University of North Carolina at Chapel Hill. “Genes may be reason some kids are picky about food.” ScienceDaily. ScienceDaily, 21 March 2013)

Add a Comment

Wordpress SEO Plugin by SEOPressor