1) การทำรีวิว:

Food Story จะไม่รับค่าจ้างในการรีวิวทั้งหมด เพื่อให้การรีวิวเป็นกลาง และ ให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงจากมุมมองของ Food Story (ถ้าต้องการทำการโฆษณาในรู้แบบอื่นนอกเหนือจากการรีวิวเราทำหมด)

2) การรีวิวสามารถเกิดขึ้นได้จาก 4 กรณี:

 1. Food Story ไปเลือกร้าน หรือ สินค้าที่จะรีวิวเอง
 2. มีการติดต่อจากผู้ประกอบการเพื่อเชิญ Food Story ให้ไปรีวิว โดยผู้ประกอบการจะเป็นผู้ออกค่าอาหารให้ ในการไปรีวิวที่ร้านของผู้ประกอบการ ในกรณีนี้หลังจาก Food Story ได้ตอบตกลงที่จะไปทำรีวิว Food Story จะเพียงแต่แจ้งช่วงเวลาที่จะไปทำรีวิว และ จะไม่บอกผู้ประกอบการว่าผู้รีวิวมาจาก Food Story ในระหว่างการทำรีวิวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการพยายามให้บริการเป็นพิเศษกว่าปกติ หลังจากรีวิวเสร็จผู้รีวิวถึงจะทำการแจ้งเจ้าของร้าน (เพื่อให้มาจัดการกับค่าอาหารตามที่ตกลงกันไว้) หลังจากนั้น ทีมงาน Food Story ก็จะติดต่อผู้ประกอบการเพื่อแจ้งผลการรีวิวให้ทราบทีหลัง ซึ่งในกรณีนี้ Food Story จะทำการแจ้งผลการรีวิวให้ผู้ประกอบการทราบก่อน ถ้าผู้ประกอบการพอใจกับผลการรีวิว และ อนุญาตให้ Post เราก็จะทำการ Post แต่ถ้าไม่พอใจกับการรีวิวของ Food Story เราก็จะไม่ Post ผลการรีวิวนั้น
 3. ผู้ประกอบการติดต่อเพื่อส่งอาหารมาให้ Food Story โดยตรง ซึ่งในกรณีนี้ Food Story จะทำการแจ้งผลการรีวิวให้ผู้ประกอบการทราบก่อน ถ้าผู้ประกอบการพอใจกับผลการรีวิว และ อนุญาตให้ Post เราก็จะทำการ Post แต่ถ้าไม่พอใจกับการรีวิวของ Food Story เราก็จะไม่ Post ผลการรีวิวนั้น
 4. มีผู้ท้า Food Story ให้ไปรีวิวร้าน หรือ สินค้า โดยไม่มีการออกค่าอาหาร หรือ ส่งอาหารมาให้ ในกรณีนี้ Food Story ไปจะไปรีวิวเองตามความสะดวก โดยจะไม่มีการแจ้งช่วงเวลาที่จะไปรีวิว หรือ ผลการรีวิวให้ผู้ท้าทราบก่อน Post

3) รูปแบบการรีวิว:

 1. รีวิวเป็นอย่างๆ:
  • รีวิวอาหาร และ เครื่องดื่ม ทุกรูปแบบ ที่มีขายในร้านอาหาร คาเฟ่ ผับ บาร์ ร้านข้างถนน ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต สั่งซื้อ หรือ ที่ที่มีขายอาหาร โดยทำการรีวิวเป็นอย่างๆ
 2. รีวิวร้าน:
  • รีวิวร้านอาหาร คาเฟ่ ผับ บาร์ และ ร้านข้างถนน โดยการรีวิวต้องเป็นการรีวิวอาหาร 5 อย่างในร้านขึ้นไป เป็นร้านบุฟเฟ่ต์ หรือ เป็นร้านที่เน้นขายอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

4) หมวดในการให้คะแนน:

 1. รสชาติ (ใช้ในการรีวิวทุกรูปแบบ): 
  • ความอร่อย และ ความสมดุลของรสชาติของอาหาร
 2. ราคา/ความคุ้ม (ใช้ในการรีวิวทุกรูปแบบ):
  • ความคุ้มของเงินที่จ่ายไปกับรสชาติ และ คุณภาพ ของอาหารที่ได้รับ
 3. รูปลักษณ์ (ใช้ในการรีวิวแบบเป็นอย่างๆ เท่านั้น):
  • หน่าตาความน่าทานของอาหาร
 4. บรรยากาศ (ใช้ในการรีวิวร้านเท่านั้น):
  • การตกแต่งร้าน และ บรรยากาศของร้าน
 5. บริการ (ใช้ในการรีวิวร้านเท่านั้น):
  • การดูแลเอาใจใส่ของบุคลากรในร้าน

5) ระบบการให้คะแนน:

การให้คะแนนเป็นระบบดาว 0-5 โดยจะให้คะแนนตามหมวด และ เฉลี่ยจำนวนดาวที่ได้จากแต่ละหมวดมาเป็นคะแนนเฉลี่ยสุดท้าย