ขนมที่มีรสชาติอร่อยเหนือความคาดหมายจากหน้าตาเป็นอย่างมาก ขนมโก๋อบ ไส้เค็ม (ยี่ห้ออร่อยที่สุดในโลก) มีรสชาติที่อร่อยมาก