มาดูจำนวนน้ำตาลที่แท้จริงระหว่าง COKE กับ COKE Zero ด้วยการต้มกัน!!! ผลที่ออกมาน่ากลัวมาก!!!